ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติศาสตร์กรีก-โรมัน พิมพ์ครั้งที่1

ผู้แต่ง: ชญา ปิยะชาติ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หากอยากเข้าใจวัฒนธรรมตะวันตก ต้องเข้าใจความเป็นมาเป็นไปของกรีก-โรมัน และหากอยากจะเข้าใจวิถีและวัฒนธรรมของโลกก็ยิ่งต้องรู้จักประวัติศาสตร์ของกรีก-โรมัน ท่องไปในอารยธรรมมความรู้จักนักปรัชญายุคเริ่มแรกของโลกผู้วางรากฐานความคิดทั้งหลายทั้งมวลให้โลกก้าวตามพร้อมกับการศึกษาระบอบการปกครองของกรีกและโรมันที่ทำให้วันนี้โลกแทบทั้งใบ ยังต้องดิ้นรนไปให้ถึงจุดแห่งความหวังของประชาชนเป็นใหญ่ที่คือหนังสือที่คนรักประวัติศาสตร์ต้องหามาอ่าน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-27 01:04
2019-01-01 01:09