ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตำนานโจร

ผู้แต่ง: อารยชน คนพันธุ์เหล็ก

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้นอกจากเร่องราวของบรรดา “ก๊ก” และ “เหล่า” ต่างๆของชุมโจรเสือของไทในอดีตแล้วยังนำเสนอเรื่องราวของความหมายแห่งโจรและ อาชญากรรม พร้อมกันก็ผนวกเอาสาระแห่งประวัติศาสตร์การปล้นในอดีตที่น่าสนใจเอาไว้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังรวมเอากลยุทธ์โจรปราบโจร และตำนานของมือปราบแห่งกรมตำรวจสยามนามขุนพันธรักษ์ราชเดชเอาไว้อย่างน่าสนใจยิ่ง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-10-14 00:28
2019-06-25 01:11
2018-12-27 01:11
2017-09-28 01:08