ข้อมูล eBook

ชื่อ: จักรวรรดิยิ่งใหญ่เปลี่ยนแปลงโลก

ผู้แต่ง: เอกชัย จันทรา

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เลือกหยิบเอาเรื่องราวจักรวรรดิสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นมาในโลกและนำพาความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านเป็นอิทธิพลที่นำมาสู่การพัฒนาและเป็นอยู่จนถึงวันนี้ โดยเริ่มจับตอนเอาที่การเกิดขึ้นมาในคราบของจักรวรรดิมหาสมุทรไอบีเรียผู้พัฒนาการเดินเรือกระทั่งนำมาสู่การสำรวจโลกทั้งใบ จักรวรรดิแห่งไอบีเรียประกอบไปด้วยโปรตุเกสและสเปน ต่อจากนั้นก็ไล่เรียงลำดับความยิ่งใหญ่ไปตามช่วงเรื่อยๆไม่ว่าสหราชอาณาจักรรัสเซีย ออสโตมัน กระทั่งถึงจักรวรรดิญี่ปุ่น ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาคาเนย์ก่อนสงครามโลกครั้งที่2 เชื่อได้ว่าหากผู้อ่านอ่านจบเล่มแล้ว อย่างน้อยที่สุดก็จะมองเห็นภาพมหาอำนาจที่มีบทบาทอยู่ในโลกยุคหนึ่งอันเป็นยุคสำคัญที่นักประวัติศาสตร์บางส่วนให้ข้อจำกัดว่าเป็นโลกยุคใหม่นี้อย่างชัดเจน นี่ล้วนแล้วแต่ตอบโจทย์ของเรื่องราวในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประเด็นความยิ่งใหญ่ได้อย่างดียิ่ง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-27 01:04
2019-01-01 01:09