ข้อมูล eBook

ชื่อ: ขุนศึกพระนเรศ

ผู้แต่ง: อำนาจ วิจิตรวรวรรณ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ขุนศึก พระนเรศ รวมเรื่องราวของขุนศึกคู่บารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและร่วมสร้างบ้านเมืองไทยขึ้นมาใหม่และยิ่งใหญ่กว่าเดิม พร้อมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรอย่างรอบด้านอ่านเล่มนี้เล่มเดียว เข้าใจและเห็นภาพเรื่องราวประวัติศาสตร์ช่วงกู้เอกราชและอยุธยาสมัยนั้นได้อย่างดียิ่ง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-03-10 00:11
2020-10-14 00:28
2020-09-23 00:33
2020-06-18 00:55
2020-06-10 01:00
2019-01-01 01:09