ข้อมูล eBook

ชื่อ: ๙๙สมุนไพรไทย

ผู้แต่ง: ยุคคล จิตสำรวย

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: สาธารณสุข

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ขี้เหล็ก มะตูม บอระเพ็ด อัญชัน ดีปลี แมงลัก ตะลิงปลิงรางจืด ทับทิม หม่อน ฯลฯ
หากโรคร้ายทำให้ชีวิตคุณต้องหยุดชะงักธรรมชาติจะช่วยเยียวยาชีวิตคุณ
๙๙ สมุนไพรไทย โดย ยุคคล จิตสำรวย"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-04-02 01:04
2019-03-20 01:05