ข้อมูล eBook

ชื่อ: แก้ที่ใจ...ไม่ใช่ที่กรรม

ผู้แต่ง: แพน พงศ์พนรัตน์

สำนักพิมพ์: อักขระบันเทิง

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ทุกคนมีอดีตข้ามภพข้ามชาติมาเกิดนับครั้งไม่ถ้วน เพื่อมารับผลของกรรมเก่า และเพื่อมาสร้างกรรมใหม่ที่จะกำหนดชีวิตในภายภาคหน้าต่อไป คนเราทำกรรมแตกต่างกันมา กุศลกรรมบ้าง อกุศลกรรมบ้าง ทั้งกรรมหนักและกรรมเบา ย่อมส่งผลช้าเร็วแตกต่างกัน กรรมที่เบากว่าย่อมส่งผลทีหลัง แต่ไม่ว่าจะกรรมอะไร ก็ย่อมส่งผลทั้งสิ้น อาจเป็นชาตินี้ ชาติหน้า ชาติต่อๆ ไป เพราะกรรมไม่ใช่สิ่งที่ลบเลือนได้ด้วยกาลเวลา ชีวิตจึงมีความสุขความทุกข์แตกต่างกันไป
อำนาจของกรรมเป็นแบบนี้ คนที่ตระหนักรู้จึงเร่งหมั่นทำกรรมดี เพื่อลดทอนกรรมไม่ดีในชาติปางก่อนที่ไม่อาจรู้ได้ และเพื่อสร้างเสบียงกรรมดีไว้ใช้ในชีวิตหน้า
การตัดกรรมอย่างที่คนในปัจจุบันให้ความสนใจนั้น ฉันว่าคงหมายถึงการลดหรือบรรเทากรรมเก่าที่ไม่ดี โดยการเร่งทำกรรมดีในปัจจุบัน เหมือนการที่ปรุงอาหารไปแล้วเผลอใส่เกลือมากเกินไป จนเค็มเหลือเกิน เราก็ต้องเอาน้ำมาเจือจางความเค็มนั้น แต่อย่างไรเสีย ก็ยังมีรสเค็มของเกลือเจือปนอยู่ดี หนีไม่พ้น แต่บรรเทาลงได้
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-02-26 00:32
2020-09-19 00:55
2020-03-20 05:55
2019-09-04 01:11
2019-08-01 01:10
2019-05-08 01:04
2019-03-19 01:03
2019-03-08 01:05
2018-03-08 01:06
2017-07-18 13:23