ข้อมูล eBook

ชื่อ: เคล็ดลับและมารยาทในการเข้าสังคม

ผู้แต่ง: โทชิเอะ อิงากิ

สำนักพิมพ์: ภาษาและวัฒนธรรม

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การขัดเกลากิริยามารยาทของตนเองนั้น จะสามารถถ่ายทอดความงดงามจากจิตใจและความมีน้ำใจของคุณสู่ผู้อื่นได้ แนะนำวิธีการและการประพฤติปฏิบัติตน เพื่อที่จะได้เป็นคนที่น่าประทับใจ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-04-17 01:04
2019-03-19 01:03
2017-09-05 01:07