ข้อมูล eBook

ชื่อ: เคล็ดลับและมารยาทในโต๊ะอาหาร

ผู้แต่ง: ทาดาชิ วาตานาเบะ

สำนักพิมพ์: ภาษาและวัฒนธรรม

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“การกิน” เป็นการสื่อสัมพันธ์ที่สนุกสนาน เรียนรู้มารยาทจากรูปภาพ มารยาทที่จำเป็นในการกินอย่างน่าดู

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-04-17 01:04
2019-03-19 01:03
2018-10-13 01:15
2018-03-08 01:07
2017-07-18 13:23