ข้อมูล eBook

ชื่อ: เคล็ดลับและมารยาทในการพูด

ผู้แต่ง: มินาโกะ ซูงิยามะ

สำนักพิมพ์: ภาษาและวัฒนธรรม

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“คำพูด” เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนจิตใจของคุณและผู้ทีี่คุณพูดด้วย เคล็ดลับและมารยาทในการพูดที่ควรรู้ไว้ สำหรับผู้ที่ปรารถนาจะมีมธุรสวาจา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-05-07 01:05
2019-03-19 01:03
2019-02-08 13:04
2018-03-08 01:07
2017-09-05 01:07