ข้อมูล eBook

ชื่อ: แมร์ฮาบา ตุรกี

ผู้แต่ง: ไพรัตน์ สูงกิจบูลย์ (จิระรัสมิ์ มนตรีมนัส)

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 เมืองที่น่าเที่ยว ติดอันดับยอดฮิต ไม่มีเมืองไหนเกิน "ตุรกี" เพราะใครๆ ก็อยากจะสัมผัส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง นั่นคือ สุเหร่าฮาเกียโซเฟีย (โบสถ์เซนต์โซเฟีย) ชมฮาเร็มและกรุมมหาสมบัติในพระราชวังทอปกาปี โรงอาบน้ำแบบเตอร์กิชแห่งพระราชวังโดลมาบาห์เชมุดใต้ดินไปชมอ่างเก็บน้ำโรมันโบราณเยเรบาทัน ล่องเรือที่ช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งในตลาดแกรนด์บาซาร์ ชิมเคบับและกาแฟตุรกีแกล้มเตอร์กิชดีไลต์ นอกจากนี้ยังมี 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า คือ วิหารอาร์เทมิส ที่เมืองเอเฟซุสม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิสแห่งเมืองเพอร์กามอน ปราสาทปุยฝ้ายปามุคคาเล และนครใต้ดินเคย์มากลิที่คัปปาโดเกีย