ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนักเดินทาง ตุรกี

ผู้แต่ง: มัทรียา ธาราทรัพย์

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 ตุรกี ดินแดนที่เอกกวีโฮเมอร์รจนามหากาพย์ “อีเลียด” (lliad) ตามแรงบันดาลใจเมื่อได้เห็นฝั่งทะเลอีเจียน ดินแดนที่มาร์ก แอนโทนี และคลีโอพัตราเลือกมาฉลองความหวานชื่นแห่งน้ำผึ้งพระจันทร์ ดินแดนแห่งสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สัมผัสทะเลงดงามที่เทพีวีนัสเคยสรงสนาน และเพลิดเพลินไปในดินแดนที่เทพีสุริยะให้สมญานามว่า “อนาโตเลีย” นอกจากนี้ ตุรกียังมีสิ่งที่น่าสนใจเหนือกล่านั้นมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวแห่งตำนานและประวัติศาสตร์รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม เพราะเป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมที่หลากหลาย แฝงเร้นร่องรอยอารยะรรมของชนเผ่าสำคัญซึ่งครอบครองดินแดนนี้ในอดีตกาล

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-03-20 05:55