ข้อมูล eBook

ชื่อ: Family Business

ผู้แต่ง: คณะวิจัย 106 ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สำนักพิมพ์: ARIP

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "Family Business รวย-รอด อย่างมืออาชีพ" เล่มนี้ ได้นำเสนอหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจครอบครัวตั้งแต่เริ่มต้น ชี้ให้เห็นจุดเด่นจุดด้อยของธุรกิจครอบครัว พร้อมทั้งการวางแผนจัดการธุรกิจสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน ในจังหวะเวลาที่ถูกต้อง ซึ่งทำให้แต่ละครอบครัวมีรูปแบบการจัดการธุรกิจครอบครัวที่แตกต่างกันออกไปตามวิถีทางของครอบครัวตน ผู้จะบริหารธุรกิจครอบครัวได้ดีจึงต้องเข้าใจทั้งหลักของธุรกิจและหลักของครอบครัว หนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการบริหารธุรกิจครอบครัวได้เป็นอย่างดี