ข้อมูล eBook

ชื่อ: Green Marketing พิมพ์เขียวการตลาด

ผู้แต่ง: Jacquelyn A. Ottman

สำนักพิมพ์: ARIP

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

จากความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมที่กลายเป็นกระแสหลักของโลก การทำการตลาดแบบเดิมๆ ใช้ไม่ได้ผล สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ คือ Green Marketing บริษัทชั้นนำระดับโลก อาทิ Toyota, Starbucks, HSBC, Nissan, Timberland และบริษัทชั้นนำอีกมากมายที่ตระหนักและใช้กลยุทธ์ Green Marketing อย่างจริงจังและประสบความสำเร็จไปแล้ว แบรนด์อื่นก็ทำได้เช่นเดียวกัน พิมพ์เขียวการตลาดฉบับนี้ เป็นต้นแบบกลยุทธ์การตลาดสีเขียวที่สามารถนำไปปรับใช้ทั้งกระบวนการตั้งแต่วิธีการคิด การวางแผนกลยุทธ์ การปรับใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างเหมาะสม จนถึงวิธีการสื่อสารไปยังผู้บริโภคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ เพื่อประโยชน์หลักสูงสุด 3 ส่วน คือ ผลกำไร ผู้คน และ โลก